Corrigeren saldo cashflow

Via de cashflowmodule kan bijgehouden worden hoeveel geld er in de kas is. Het kan voorkomen dat er correcties op het saldo van de cashflow doorgevoerd moeten worden.

Hoe doe je dit?

Stap 1: Ga in de beheeromgeving naar het tabblad 'Klantinstellingen - Cashflow':

Cashflow.JPG

 

Kies vervolgens voor Cash:

Cash.JPG

Stap 2: Kies bij 'Terminal' de kassaterminal waarvoor je de correctie door wilt voeren. Let op: dit is alleen mogelijk wanneer de optie voor het scheiden van de dagstaat per kassaterminal aan staat. Zie voor meer informatie het artikel 'Hoe zorg ik er voor dat de dagstaat per kassaterminal wordt getoond'. 

Wanneer je de rapportage niet scheidt per kassaterminal, dan kunnen correcties alleen op het totaal saldo (alle kassa's bij elkaar) doorgevoerd worden. 

Stap 3: Voer bij 'Gewenst nieuw saldo (verplicht)' het nieuwe saldo in. Voer bij 'Opmerking' eventueel een opmerking toe, zodat je later in de cashflow rapportage terug kunt zien waarom je een correctie hebt uitgevoerd. Klik tenslotte op 'Opslaan'.

Correctie.JPG