Rapportage Definities

Omzet

“Een product behoort tot de omzet op het moment dat het over de bar gaat. Let op, het hoeft niet zo te zijn dat het je het geld nu ook ontvangt. Als je met de Bonmodule werkt kan het zijn dat de bon langer dan 1 dag open blijft staan. Het is dan omzet als het over de bar gaat, maar de klant bouwt een schuld naar jou op. Pas als de bon voldaan wordt krijg je het geld binnen."

Vooruitbetaalde omzet

“Is geld dat op betaalpassen gezet is; dit kan via contant, pin of online opwaarderen. Hiervoor krijgen leden een tegoed op hun fictieve rekening in ons systeem. Op het moment dat ze dit uitgeven aan de bar wordt dit daadwerkelijke omzet.”

Credit

Openstaande saldi van de Betaalpassen. Dit is dus eigenlijk de bovengenoemde "Vooruitbetaalde omzet"

Debet

Voor klanten van Twelve die betaalpassen gebruiken en mensen toestaan om op limiet te kopen. Het debet totaal is een opgeteld saldo van de passen die nog een negatief saldo hebben.

No Sale/Wegboeken

“Producten die wel over de bar gaan (uit de voorraad verdwijnen) maar niet betaald worden”

 Waar gebruik ik de verschillende tabbladen voor?

 1. Overzicht (Nieuw): Simpel overzicht van omzet en no-sale, in te stellen voor elke gewenste periode. Te gebruiken voor een snel inzicht van bepaalde dagen.
 2. Light rapportage beta: Een snel en verkort overzicht van verschillende uitgeklede rapportages die een type/soort transactie weergeven.
 3. Credits uitgesplitst:Uitgebreid overzicht van omzet, no-sale en alle verkochte artikelen. Uitsplitsing van BTW bedragen en no-sale posten. 
 4. Credits totaal: Omzet
 5. Mutaties rekeningen: Overzicht op- en afwaarderingen rekeningen (betaalpassen).
 6. Credits per groep: Totalen per productgroep, in te stellen via het producten scherm.
 7. Credit/Debet: Overzicht uitstaande saldo’s (vooruitbetaalde omzet en te ontvangen omzet).
 8. Credits detail: 2 specifieke variabelen in tabel opmaken (bv. Per dag vs. AA-drink).
 9. Basisgegevens: Alle losse transacties die gedaan zijn tijdens in te stellen periode; te exporteren naar csv-, of Excelbestand.
 10. Voorraad: Voorraad mutaties per periode & Voorraad waarde per einde periode.
 11. Transactiemutaties: Alle veranderingen (terminal en beheeromgeving).
 12. Cashflow: Overzicht cash geldstroom.
 13. In-/uitlog: Overzicht wie wat wanneer met welke kassa heeft gedaan.
 14. Exports: Mogelijkheden algemene overzichten exporteren naar Excel.
 15. Bonnen inzage: Een overzicht van alle open en gesloten bonnen.
 16. Mutaties bonnen: Mutaties bonnen is een onderdeel van de rapportage dat aangeeft wat er gebeurt met het saldo van alle openstaande bonnen.