All United - Voorbeeldbestand goede ledenlijst

Maak je gebruik van de ledenadministratie via All United dan kan je de gegevens die je via All United ontvangt één op één inladen in ons voorbeeldbestand en deze uploaden via de beheeromgeving.

Zie in de bijlage het voorbeeldbestand. Zo ziet de juiste ledenlijst voor de import er uit. 
Het is ook mogelijk om de gegevens van jouw ledenlijst naar dit bestand te kopiëren en alsnog de import te doen. 

De volgende gegevens zijn in elk geval nodig voor de import:

  • Bondsnummer 
  • Voorletters (Lid)
  • Tussenvoegsel (Lid)
  • Achternaam (Lid)
  • Roepnaam (Lid)
  • Geboortedatum (Lid)
  • E-mail

Let op: Wanneer er nu wel bijvoorbeeld e-mailadressen in de beheeromgeving staan en niet in het te importeren bestand, dan zullen de e-mailadressen verdwijnen, aangezien het systeem synchroniseert. De gegevens in de laatste import worden dus aangehouden. De headers in het gedownloade excel-bestand mogen niet aangepast of gewijzigd worden, deze zijn uniek aan de import.

Heb je nog vragen of loop je toch tegen problemen aan? Jouw twaalfde man staat voor je klaar om je verder te helpen via help@twelve.eu of bel naar 030 276 77 70.