Voorbeeldbestand goede ledenlijst

Zie in de bijlage het voorbeeldbestand. Zo ziet de juiste ledenlijst voor de import er uit. 
Je kunt ook de gegevens van jouw ledenlijst naar dit bestand kopiëren en alsnog de import doen. 

Maak je gebruik van de ledenadministratie via All United dan kan je de gegevens die je via All United ontvangt 1 op 1 inladen in ons voorbeeldbestand en deze uploaden via de beheeromgeving.

De volgende gegevens zijn in elk geval nodig voor de import:

  • Bondsnummer 
  • Voorletters (Lid)
  • Tussenvoegsel (Lid)
  • Achternaam (Lid)
  • Roepnaam (Lid)
  • Geboortedatum (Lid)
  • E-mail

Let wel op: Wanneer er nu wel bijvoorbeeld e-mailadressen in de beheeromgeving staan en niet in het te importeren bestand, dan zullen de e-mailadressen verdwijnen, aangezien het systeem synchroniseert. De gegevens in de laatste import worden dus aangehouden. De headers in het gedownloade excel document mogen niet aangepast of gewijzigd worden, deze zijn uniek aan de import.

Mocht dit toch problemen opleveren dan zijn wij bereikbaar via service@lecreditsportif.nl.