Coupons rapportage

Omdat coupons geen omzet zijn, worden ze apart gerapporteerd in het no-sale gedeelte van de rapportage. Bij de credits uitgesplitst zie je staan welk bedrag met coupons is weggegeven.

Wil je weten welke transacties dit zijn geweest en welke producten daar tegenover stonden, dan kun je op het groene pijltje achter de post klikken.

Hier zie je een lijst met transacties die met een coupon gedaan zijn. Uiteraard kun je dit exporteren naar excel.

Het is ook mogelijk om een rapportage te krijgen waarin staat wat er is uitgegeven met coupons. Dit is te vinden onder Rapportage > Coupon gebruik. Het ziet er als volgt uit:

coupon_rapportage.JPG

Uiteraard is dit voor elke periode wenselijk in te zien.