In deze sectie vind je verschillende hardware die je kan koppelen met je kassa.