Geen verbinding

Als de Pinkassa bij het opstarten geen verbinding heeft, zal er tijdens de TMS sessie, die altijd wordt uitgevoerd bij het opstarten, een foutmelding komen:

  • Deze foutmelding kan alleen worden opgelost door de 'punt toets' en 'CLR toets' tegelijk in te drukken op de Pinkassa en deze opnieuw op te starten.
  • Nadat de Pinkassa opnieuw is opgestart, ga je voordat de TMS sessie begint naar het 'Tech menu'.
  • In het 'Tech menu' kan vervolgens de WiFi of het GPRS netwerk ingesteld worden.
  • Wanneer het netwerk is ingesteld, zal de Pinkassa weer goed functioneren en verbinding hebben.