Vervalbaar tegoed

Vervalbaar tegoed is een bepaald saldo dat op je rekening wordt bijgeschreven en vrij te besteden is. Wanneer dit saldo niet volledig is uitgegeven, kan je het resterende sado laten vervallen en afschrijven. Naast het vervalbaar tegoed kan je dus ook gewoon saldo van deze rekening opwaarderen.

Hoe stel je vervalbaar tegoed in?

Om gebruik te maken van het vervalbaar tegoed dient er een instelling te worden aangezet. Hiervoor kan je contact opnemen met onze service afdeling via help@twelve.eu.

Als deze instelling is aangezet, volg dan onderstaande stappen: 

Stap 1:
Ga in de beheeromgeving naar "Rekeningen & passen" > "Rekeningen" > en kies de rekening waarop je een vervalbaar tegoed wilt instellen. Klik vervolgens op het groene potloodje van deze rekening.

Stap 2:
Op deze pagina zie je bij het bewerken van het saldo en de limieten nu de optie "Vervalbaar tegoed" staan. Je kan hier een bedrag naar keuze invullen. Klik vervolgens op "Opslaan" om de instellingen te bewaren.vvt_1.png

 

Wil je het saldo laten vervallen? Volg onderstaande stappen: 

Stap 1:
Ga naar "Rekeningen & passen" > "Vervalbaar tegoed".

Stap 2:
Kies een periode waarover vervalbaar tegoed is toegekend.

Stap 3:
Selecteer de rekening(en) waarvan je het tegoed wil laten vervallen. Bevestig dit vervolgens om het tegoed te laten vervallen.vvt_2.png

Let op: als je in een bepaalde periode vervalbaar tegoed hebt toegekend, zorg er dan voor dat dit vervalbare tegoed wel tijdig komt te vervallen.