Opschonen gebruikersgegevens

Vanwege de nieuwe privacywetgeving (de AVG - Algemene Verordening Gegevensbescherming) hebben wij een aanpassing gedaan in de beheeromgeving. Deze aanpassing zorgt ervoor dat je persoonsgegevens met één druk op de knop kan opschonen.

Waarom wil je de gegevens opschonen?

Persoonsgegevens bewaren is alleen toegestaan als dit noodzakelijk is voor de realisatie van het doel waarmee zij worden verzameld of verwerkt. Is het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt niet meer aanwezig? Dan dienen deze gegevens te worden verwijderd.

Voorbeeld: je hebt ooit alle adressen van de leden van jouw sportvereniging of organisatie in de beheeromgeving gezet, maar deze worden niet gebruikt voor (bijvoorbeeld) verzending van betaalpassen naar de mensen thuis. Hierdoor is er geen doel aanwezig om deze persoonsgegevens te bewaren. Deze persoonsgegevens moeten dan worden opgeschoond in de beheeromgeving.

Niet alle persoonsgegevens zijn nodig

Voor de werking van het systeem zijn niet alle persoonsgegevens nodig. Dit is afhankelijk van de uitbreidingsmogelijkheden die jouw sportvereniging/organisatie heeft. Ga binnen jouw sportvereniging/organisatie na welke persoonsgegevens daadwerkelijk worden gebruikt, wat de reden is dat deze gegevens worden gebruikt en de regelmaat hiervan.

Opschonen van persoonsgegevens

Om de persoonsgegevens op te schonen, hebben wij een knop toegevoegd op de pagina ‘Gebruikers’ genaamd: ‘Opschonen gebruikersgegevens’. Wanneer je op deze knop drukt, kan je in één keer bepaalde gegevens van de gebruikers opschonen.

Wij hebben een selectie aan persoonsgegevens samengesteld die je kan opschonen:

  • Geslacht
  • Debetnummer
  • Adres
  • Telefoon
  • Extra, bijv. Bedrijfsnaam, Functie, Extra veld
  • IBAN

Heb je vragen over het opschonen van persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via info@twelve.eu.