Het invullen van een transactieverwerkingsovereenkomst (CCV)

Klik hier om het pincontract te downloaden: Pincontract CCV 2018

Jullie hebben ervoor gekozen om een pinautomaat aan te schaffen en onze partner CCV de transacties te laten verwerken. Om te zorgen dat de transacties ook daadwerkelijk op jullie rekening wordt gestort, sluiten jullie met hen een transactieverwerkingscontract. Via de link onderaan de pagina downloaden jullie daarvoor een voorbeeldbestand dat jullie kunnen invullen en terugsturen naar help@twelve.eu. Wij regelen de verdere afhandeling met CCV en zorgen dat jullie pinautomaat wordt geconfigureerd en geïnstalleerd.

Indien jullie ervoor kiezen om via de eigen bank het transactieverkeer te laten lopen of hebben jullie al een transactieverwerkingscontract met CCV, neem dan contact op met onze serviceafdeling.

Onderaan de pagina zie je hoe het contract dat jullie hebben gedownload eruitziet. Hieronder vinden jullie per punt uitleg over waar je op moet letten. Lees dit goed door zodat het contract in één keer goedgekeurd wordt, CCV is namelijk erg strikt in de regels voor het aanleveren.

Let op: bij het aanleveren van de CCV documentatie wordt direct het abonnement bij CCV geactiveerd!

Verzamel eerste de gevraagde bijlagen:

 • Bankafschrift (verificatie)
  • Check of de IBAN op het transactieverwerkingscontract overeenkomt met de IBAN op de bankafschrift.
  • Bedrijfsnaam op contract moet overeenkomen met naam van de rekeninghouder.
  • Bankafschrift mag niet ouder zijn dan 4 weken.

Wat moet zichtbaar zijn?

 • Tenaamstelling rekeninghouder
 • Rekeningnummer
 • Datum bankafschrift
 • Meest recente transactie (in geval van print screen)

Wat mag je onleesbaar maken: Saldo en inhoud/omschrijving van transacties

 • Kopie identiteitsbewijs
  • Geldig kopie paspoort of een ID-kaart inclusief kopie voor- en achterzijde dit is noodzakelijk (mag niet een rijbewijs zijn of een verlopen ID).
  • Persoon op legitimatie moet vermeld staan op PF-contract en uittreksel KvK.

Wat moet zichtbaar zijn?

  • Voor- en achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Documentnummer;
  • Handtekening;
  • Nationaliteit;
  • Geldigheidsdatum document; 

Wat mag je onleesbaar maken: Foto en BSN nummer.

Check ook de pagina van de Rijksoverheid

 • Eventueel kopie uittreksel Kamer van Koophandel
  • Uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn.
  • Gegevens moeten overeenkomen met de gegevens op het transactieverwerkingscontract.
  • Persoon die het contract ondertekent moet bekend zijn bij KvK.
  • Bedrijfsnaam & locatieadres moeten overeenkomen met gegevens op het KvK uittreksel.

Let op!

 • De bestuurders die zelfstandig bevoegd zijn, mogen zelfstandig tekenen.
 • Bij gezamenlijk bevoegde bestuurders zijn altijd minimaal twee handtekeningen noodzakelijk.
 • Je dient een UBO verklaring mee te sturen. Zie bijlage.

Uitzonderingen (die wel worden goedgekeurd):

 • Kopie bankafschrift met andere (bedrijfs)naam

Dit kan eventueel uitzonderlijk worden toegestaan mits hier een geldige reden voor is, bijvoorbeeld als jullie meerdere rekeningnummers hebben. Hiervoor dient een schriftelijke verklaring van een tekenbevoegde persoon te worden meegegeven in de mail van de aanlevering.

 • Adresgegevens op KvK zijn anders dan op transactieverwerkingscontract

Wanneer adresgegevens op KvK met een geldige reden afwijken van adresgegevens op transactieverwerkingscontract dient hiervoor een schriftelijke verklaring van een tekenbevoegde persoon te worden meegegeven in de mail van de aanlevering.

 1. Bedrijfsgegevens
 • Locatie van de automaat moet binnen Nederland zijn. Dit mag geen postbusnummer zijn.
 • Locatie van het adres moet adres zijn waar de betaalautomaat wordt gebruikt.
 • Wanneer het een mobiele betaalautomaat betreft, adres opgeven waar automaat gestationeerd is als deze niet wordt gebruikt.
 1. Bankgegevens

IBAN dient een zakelijk Nederlands rekeningnummer te zijn. Geen privérekening, buitenlandse bank of ‘derdengelden’-rekening.

 • Check of de IBAN op het transactieverwerkingscontract overeenkomt met de IBAN op bankpas/bankafschrift (in het rood onderaan pagina 1).
 1. Handelswaren/diensten
 • Vul onder handelswaren/dienst in: kantine- of barinkomsten.
  • Dit hoeven jullie dus niet zelf te bedenken. Er kan namelijk een boete opgelegd worden wanneer bij controle blijkt dat er andere handelswaren worden verkocht dan opgegeven. Dit moet overeenkomen met de gegevens van het KvK uittreksel.
 1. Factuuradres (indien anders dan locatieadres betaalautomaat)
 • Wanneer je als klant kiest voor een factuur per post, zal de factuur naar dit adres worden gestuurd.
 1. Gegevens betaalautomaat
 • Deze kunnen jullie leeg laten. Dit vullen wij voor jullie in.
 1. Aanvraag gebruik van retourpinnen
 • Voorwaarden voor retourpinnen: Retourpinnen is alleen toegestaan voor de detailhandel en voor verhuurbedrijven.
 1. Type uitbetaling/comprimeringsniveau
 • Alleen invullen als jullie meerdere pinautomaten gaan gebruiken. Je kunt er dan voor kiezen om de uitbetaling per automaat te splitsen of in totaal te laten voldoen.
 1. Rapportages
 • Laat dit leeg als je geen rapportage wil ontvangen vanuit CCV (dit is niet aan te raden!).
 • Anders kunnen jullie aangeven met welke frequentie je een transactieoverzicht wil ontvangen vanuit CCV:
  • Maandelijks rapport: € 1,95 per automaat, per maand.
  • Wekelijks rapport: € 4,95 per automaat, per maand.
  • Dagelijks rapport: € 9,95 per automaat, per maand.
 • Overzichten ontvangen jullie via de mail. Geef bovenaan aan op welk e-mailadres jullie dit willen ontvangen (adres mag afwijken van het e-mailadres t.b.v. de correspondentie van punt 1).
 1. Vergoeding en tarieven
 • Dit is slechts een overzicht van de eerder gecommuniceerde prijzen voor de pintransacties. Hier vullen jullie niets in.
 1. Verschoven boekingsperiode
 • De standaard boekingsperiode is van 0:00 tot 0:00 (zie pagina 2).
 1. Fooi functionaliteit
 • Hierdoor krijgen klanten eerst de vraag of ze fooi willen toevoegen aan het te pinnen bedrag. Ze kunnen dan een bedrag intypen, dat wordt opgeteld bij het te pinnen bedrag en daarna kan de klant pinnen.
 • Let op, dit wordt niet gerapporteerd bij de transacties.
 1. Uittreksel Kamer van Koophandel
 • Dit is optioneel. Dit dient niet ouder dan drie maanden te zijn. Je kunt er ook voor kiezen dat CCV het uittreksel aanvraagt. De kosten hiervoor bedragen €7,50

PF_1.JPG

 

PF_2.JPG

PF_3.JPG

PF_-_4.JPG

Vul de overige pagina's in met jullie gegevens en maak een scan van alle pagina’s. Mail dit met de eerder genoemde bijlagen naar help@twelve.eu Let bij het SEPA-mandaat op:

 • Tekenbevoegd persoon moet hier tekenen
 • Datum en plaats
 • Handtekening