Mutaties Bonnen

Mutaties bonnen is een onderdeel van de rapportage dat aangeeft wat er gebeurt met het saldo van alle openstaande bonnen. 

Let op: het overzicht geeft alleen de status aan van de geselecteerde periode bovenaan de pagina. 

Totaal omzet geeft de omzet aan die via een Bon is afgerekend. 

Totaal afgerekend en weggeboekt geeft aan wat er daadwerkelijk is betaald en weggeboekt. 

Openstaand geeft aan welk saldo er nog open staat met alle bonnen op de kassa. Dit is eigenlijk de mutatie die is opgetreden in de betreffende periode.  


Rapportage_mutaties_bonnen.png