EAN13 Codes

Het is mogelijk om bij producten en inkoopproducten (in het voorraadbeheer) EAN13 codes te registreren. EAN13 codes zijn universele codes die aan producten gekoppeld kunnen worden. Zie voor meer algemene informatie betreffende EAN13 codes: http://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_artikelnummering

Door aan jouw producten EAN13 codes te koppelen kunnen we het in de toekomst mogelijk maken om (anoniem) op product niveau vergelijkingen tussen onze klanten uit te voeren.