Het btw-tarief van een product aanpassen

Je kunt via de beheeromgeving gemakkelijk het btw-tarief van een product aanpassen. Dit kan handig zijn als jullie niet meer met het hoog/laag-tarief werken maar overstappen op het Mix-tarief. Je wilt dan dat de rapportages vanuit de beheeromgeving de correcte bruto/netto splitsing aangeven.

Je past het btw-tarief van de producten aan via Productbeheer -> Bulkbewerking.
Vervolgens klik je op het kolom van BTW en kan je nu van elk product het btw-tarief aanpassen. Vergeet niet op opslaan te klikken.

Let op: het btw-tarief wordt nu niet met terugwerkende kracht herberekend. Het nieuwe btw-tarief geldt vanaf het moment dat je het aanpast!

afbeelding_1.PNG