Ordernummer aanmaken bij bestellingen

Bij elke bestelling vanuit het systeem kan een ordernummer worden meegegeven. Dit ordernummer is per leverancier in te stellen en bestaat uit een Prefix-deel (bijvoorbeeld HE voor Heineken) en het ordernummer. Dit ordernummer wordt bij elke bestelling met 1 opgehoogd vanaf een ingevoerd startpunt.

Zie hiervoor het artikel: leveranciers aanmaken