Clubs btw-plichtig ja/nee

Vrijgesteld van btw zijn de volgende activiteiten:

Hoofdactiviteiten: Het bieden van gelegenheid tot sporten aan de leden van de club. Denk hierbij aan het heffen van contributie. Voorwaarde is dat je geen commercieel winstoogmerk hebt.

Let op: Omdat je voor de hoofdactiviteiten vrijgesteld bent van belasting mag je ook geen voorbelasting aftrekken over hiervoor aangekochte zaken of afgenomen diensten.

Nevenactiviteiten: Voor de nevenactiviteiten van een club gelden maximumbedragen:

 • Fondswervende leveringen: maximaal €68.067
  • Omzet van de kantine
  • Verkoop van clubartikelen en kleding
  • Verkoop van etenswaren aan de deur
 • Fondswervende diensten: maximaal €50.000
  • Verkoop van toegangskaarten
  • Sponsoring

Het kan dus zijn, dat je voor de fondsverwervende leveringen vrijgesteld bent, terwijl je voor de diensten btw-plichtig bent.

Kom je boven de maximumbedragen uit? Dan gelden de volgende percentages:

 • 0% btw over vrijgestelde omzet (bijv. grote clubactie)
 • 6% btw over toegangskaarten
 • 6% btw over verkoop eten en niet-alcoholhoudende dranken
 • 21% btw over alle overige inkomsten

OF

 • 11,5% btw over jouw totale ontvangsten (dus over de omzet incl. btw)

Let op: De kantineregeling is per 1 januari 2014 vervallen.

Zie ook: welke btw-tarieven zijn er mogelijk

Meer informatie vind je op de site van de belastingdienst