Toelichting no-saleposten

No-sale

Binnen de beheeromgeving kan je ervoor kiezen om bepaalde verkopen / handelingen weg te boeken op zogenaamde “no-sale rekeningen”. Dit zijn rekeningen die gebruikt worden om alle acties die buiten de reguliere verkooptransacties vallen te administreren. Je kunt hier bijvoorbeeld gebruikmaken van de rekeningen “eigen gebruik”, “representatiekosten” en “uitvalkosten”.

De totaalopbrengst van verkochte producten wordt verminderd met de gegeven kortingen en  “no-sale transacties”. Hierna blijft de daadwerkelijke omzet over (Dit is dus de omzet waarover je btw dient af te dragen).

Totaalopbrengst verkopen

- Verleende korting

- No-sale transacties

= Daadwerkelijke omzet

 

In- of verkoopprijs

Doordat de meeste klanten geen gebruik maken van inkoopprijzen worden de rekeningen “no-sale” bijgehouden tegen verkoopprijs. Als de totaalopbrengst hiermee wordt verminderd, blijft er een daadwerkelijke omzet over. In jouw eigen administratie wordt het totaal van de "no-sale" posten verrekend op basis van de inkoopprijs. Het is in ons systeem helaas niet mogelijk om per "no-sale" post de inkoopwaarde te laten zien. 

Eigen gebruik

Op de rekening “eigen gebruik” kan je de aan jouw vrijwilligers verstrekte consumpties bijhouden. Je mag van de fiscus jouw vrijwilligers belonen (met een geldbedrag of in natura), met een maximumbedrag van €150 per maand en/of €1.500 per kalenderjaar, per vrijwilliger. Bij het weggeven van consumpties kun je de verkoopprijs (incl. btw) aanhouden als verstrekte vergoeding.

[1]De btw op inkoop van de verstrekte consumpties mag je geheel aftrekken.[2] Wij adviseren om jouw “eigen gebruik” op een aparte rekening te boeken. Bijvoorbeeld: rekening 4.500 vrijwilligerskosten.

 

Representatiekosten

Bij het weggeven van consumpties aan externe partijen (relatiegeschenken), denk bijvoorbeeld aan sponsoren, mag je de btw op inkoop hierop geheel aftrekken, mits de geschenken niet boven de €227 excl. btw per relatie, per kalenderjaar uitkomen.[3]Wij adviseren om je representatiekosten op een aparte rekening te boeken. Bijvoorbeeld: rekening 4.600 representatiekosten.

 

Uitvalkosten

Voor een sluitende administratie raden wij aan om de uitval van producten (breuk/bederf) bij te houden op een aparte rekening. Gebruik hiervoor bijvoorbeeld rekening 4.700 uitvalkosten. Wellicht ten overvloede, maar je kan de btw op inkoop van de uitgevallen producten gewoon aftrekken.

 

[1] Belastingdienst loonheffingen    

[2] Besluit uitsluiting omzetbelasting 1968:Art 4:lid 1 

[3] Besluit uitsluiting omzetbelasting 1968: Art 4: lid 1