Dagstaat per kassaterminal tonen

Op de kassa is een dagstaat op te vragen. Als je over meerdere kassa's beschikt, wordt op deze pagina standaard het resultaat van alle kassaterminals getoond. Je kunt echter ook instellen dat per kassa alleen de voor die terminal gehaalde resultaten worden weer gegeven.

Hoe doet u dit?

Stap 1:

Ga naar het scherm "Klantinstellingen - Instellingen"

Stap 2:

Onder het kopje "Algemene terminal instellingen" zie je "Rapportage per terminal". Kies achter "Rapportage per terminal" voor "Ja"

Stap 3:

Klik op "Opslaan"

Benodigde beheerrechten: Superuser, of een rechten groep met de pagina Klantinstellingen - Instellingen