Dagstaat per kassaterminal tonen

Op de kassa is een dagstaat op te vragen. Als je over meerdere kassa's beschikt, wordt op deze pagina standaard het resultaat van alle kassa's getoond. Je kan echter ook instellen dat per kassa de gehaalde resultaten worden weergegeven. 

Hoe doet u dit?

Stap 1:

Ga naar het scherm "Klantinstellingen - Instellingen"

Stap 2:

Onder het kopje "Algemene terminal instellingen" zie je "Rapportage per terminal". Kies achter "Rapportage per terminal" voor "Ja".

Stap 3:

Klik op "Opslaan"

Benodigde beheerrechten: Superuser, of een rechten groep met de pagina Klantinstellingen - Instellingen