Dagstaat per kassaterminal tonen

Op de kassa is een dagstaat op te vragen. Als je over meerdere kassa's beschikt, wordt op deze pagina standaard het resultaat van alle kassaterminals getoond. Je kunt echter ook instellen dat per kassa alleen de voor die terminal gehaalde resultaten worden weer gegeven.

Hoe doet u dit?

Stap 1:

Ga naar het scherm "Klantinstellingen - Instellingen"

Stap 2:

Vink onder het kopje "Terminal dagstaat" de optie "Rapportage per panel?" aan.

Stap 3:

Klik op "Opslaan"

Benodigde beheerrechten: Superuser, of een rechten groep met de pagina Klantinstellingen - Instellingen