De Quick Pay optie

Met de Quick Pay optie kan je een van de verschillende betaalmogelijkheden op het beginscherm plaatsen. De grote groene betaalknop zal dan gesplitst worden. Hierdoor hoeft niet eerst het betaalscherm geopend te worden als er afgerekend moet worden en kan je de snelheid verhogen.

Hoe stel je deze functie in?

Ga in de beheeromgeving naar 'Klantinstellingen - Instellingen'. Vervolgesn kan je onder de kop 'Betaal instellingen', achter de knop 'Quick pay' kiezen voor de betaalmogelijkheid. Hieronder is te zien waar je deze mogelijkheid vindt.