Cijfers voor boekhouding

Indien je niet met passen of rekeningen werkt heb je voor de boekhouding voornamelijk de pagina ‘Credits Uitgesplitst’ nodig. Hier vind je namelijk de omzet, en hoe deze omzet is binnengekomen. Deze pagina vind je onder het tabblad "Rapportage". 

Voor het opmaken van 'de kas' kan je het onderdeel 'Cashflow' gebruiken. Hier kan je zien hoeveel contant geld er binnen is gekomen in de kassalade. Ook geeft het een overzicht van het contante geld dat uit de kassa is gehaald. 

Indien je met passen of rekeningen werkt zijn de pagina’s ‘Mutaties rekeningen’ en ‘Credit/Debet’ ook van groot belang.

  • Mutaties rekeningen: Overzicht op- en afwaarderingen rekeningen (passen)
  • Credit/Debet: Overzicht uitstaande saldo’s (vooruitbetaalde omzet en te ontvangen omzet)