Hoe wordt het mix-B.T.W. tarief berekend?

Het mix (forfaitair) tarief wordt anders berekend dan normale btw tarieven.

Bij het gebruik van het forfaitaire tarief moet er 13% betaald worden over de totale binnengekomen omzet (inclusief B.T.W.).

Omzet (bruto incl. B.T.W) * 13 % =  B.T.W. bedrag

Zie ook: Welke btw tarieven zijn mogelijk?

Meer informatie vind je op de site van de belastingdienst of bij het stuk over de verschillende B.T.W. tarieven of de site van sportknowhow of de staatscourant.

Op de site van de belastingdienst over de verschillende B.T.W.  tarieven staat duidelijk dat je het forfaitaire tarief mag gebruiken onder de volgende voorwaarde: "U hebt een sportkantine en u kiest ervoor om 13% btw te betalen over uw totale kantineontvangsten inclusief btw."

Zoals in de Staatscourant wordt beschreven Art. 2.1.2Deze goedkeuring heeft tot gevolg dat de totale kantineontvangsten dan de grondslag vormen van de heffing (13/100). 

Om alle onduidelijkheid te voorkomen wordt er in de Elsevier B.T.W. Almanak in afdeling 26.2 aan de hand van een voorbeeld berekening duidelijk gemaakt dat bovenstaande berekening klopt.