De kassalade doet het niet

De kassalade is met een datakabel verbonden aan de kassa, waardoor de lade automatisch opengaat bij contante betalingen of als de knop “open lade” wordt ingedrukt.

Als de kassalade niet reageert op een van deze handelingen kan je de volgende stappen ondernemen.

Ga eerst na of de kassalade op de juiste manier gekoppeld is met de kassaterminal (het beeldscherm). Volg hiervoor de volgende stappen:

    • Controleer of de juiste kabel is gebruikt voor de koppeling. Er is een speciale kabel nodig om de kassalade met de kassaterminal te verbinden. Op de kabel staat bij beide uiteinden een label “PRINTER” en “CASH DRAWER”. 
    • De kabel moet verbonden zijn met de kassalade. Het uiteinde met het label “CASH DRAWER” moet in de aansluiting aan de achterkant van de kassalade ingeplugd zijn.
    • De kabel moet verbonden zijn met de kassaterminal. Het uiteinde met het label “PRINTER” moet aan de achterzijde van de kassaterminal ingeplugd zijn. Op onderstaande afbeelding is de aansluiting met pijl aangegeven op beide kassatypes.

Oud model kassa (POS400):

 Nieuw model kassa (POS310):