Inschakelen en uitschakelen van bepaalde betaalmethoden

Wanneer er via de kassa wordt afgerekend, kan er gekozen worden uit verschillende betaalmogelijkheden (zoals Clubcard, PIN, Contant en Wegboeken, enz.). Het kan natuurlijk zo zijn dat één of meer van deze mogelijkheden op jouw vereniging niet (meer) worden geaccepteerd. Om die reden is het mogelijk dat je deze knoppen in- of uit kan schakelen.  

Hoe doe je dit? 

Ga in de beheeromgeving naar 'Klantinstellingen – Instellingen'.

Boven in deze pagina wordt het kopje 'Betaal instellingen' getoond met bij iedere betaalmogelijkheid de tekst 'Ingeschakeld' en 'Uitgeschakeld. Wanneer je achter een betaalmogelijkheid 'Ingeschakeld' kiest, wordt de betaalmethode getoond op het kassascherm. Je schakelt een betaalmethode in of uit door op de selectievlakjes te klikken. Vergeet jouw wijzigingen niet op te slaan door onderin op 'Opslaan' te klikken!

Het is ook mogelijk om deze instellingen per kassa aan te passen. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als je op een kassa enkel alleen pinnen wilt toestaan.

Je doet dit als volgt:

Stap 1:
Ga naar de desbetreffende terminal onder 'Klantinstellingen -> Terminals'. Klik op het potloodje. 

Stap 2:
Onder 'Betaal instellingen' klik je op het grijze vierkantje met de tekst 'KLA'. Hierdoor veranderd het grijze vierkantje in een geel vierkantje met de tekst 'TER' en verschijnen de in- en uitschakel mogelijkheden. Je selecteert welke opties je wilt toestaan op de kassa. 

Vergeet vervolgens niet op 'Opslaan' te klikken en de kassa opnieuw op te starten.