Rapportage voldoen clubcard

Voldoen clubcard en het effect op de rapportage.
Bij het betalen met een clubcard wordt de transactie direct als omzet geboekt via clubcard (of “betaalpas” afhankelijk per club welke naam is gekozen). Dit is te zien in de rapportage onder het eerste tabblad “credits uitgesplitst”.

Op het moment dat een clubcard een negatief saldo heeft (<0), wordt het ook als “omzet via clubcard” geboekt. Wanneer de leden de clubcard “voldoen”, dat wil zeggen het betalen van de rekening om te zorgen dat de clubcard weer op €0,- staat, wordt er geen omzet geboekt. 
Ze voldoen op dit moment alleen een schuld. In het tabblad mutaties rekeningen staat deze transactie vermeld.

Op de dagstaat van de kassa staat deze transactie vermeld onder cashflow. Dus ook niet als omzet.

Ook op de uitgeprinte dagstaat staat het voldoen van de rekening dus niet bij omzet maar bij cashflow.