Meerdere passen aan een (familie/team) rekening koppelen

Clubbetaalpassen kunnen gekoppeld worden aan een rekening, zodat bijv. alle gezinsleden vanuit dezelfde rekening betalen, maar zodat ieder wel de eigen pas behoudt. Deze optie kan ook gebruikt worden om meerdere passen aan een teamrekening te koppelen zodat er altijd wel iemand is met een pas.

Hoe doe ik dit?

Stap 1: Je wilt een extra pas koppelen aan een bestaande rekening. Het komt veel voor dat een kind mag consumeren van de rekening van een ouder/verzorger. Je zoekt nu naar de ouder/verzorger bij 'gebruikersbeheer-gebruikers' aangezien je aan die rekening een pas wilt koppelen.

Stap 2: Bewerk de gebruiker door op het groene potloodje voor de naam te klikken. Je komt nu bij de gebruikersgegevens van de gebruiker terecht.

Stap 3: Klik op 'tabblad rekeningen'. Het rekeningnummer, naam, credits en limiet verschijnt. Klik weer op het groene potloodje voor het rekeningnummer om de rekening te bewerken.

Stap 4: De gegevens van de rekening verschijnen. Onderaan de pagina onder het kopje ‘Passen’ is de pas te zien die aan de rekening is gekoppeld. Klik nu op 'Extra pas aan de rekening koppelen'.

Stap 5: Het volgende scherm verschijnt:

1.JPG

Bij getoonde passen heb je twee opties: 'passen met eigenaar' en 'passen zonder eigenaar'.

a. Wanneer je wilt dat een gebruiker met pas aan de rekening gekoppeld wordt, kies je 'met eigenaar'. Selecteer het pasnummer. De eigenaar van de pas wordt automatische getoond (zie afbeelding hieronder). Klik op ‘Opslaan’.

2.JPG

Je zorgt er nu voor dat er met een extra pas van deze rekening gebruik kan maken. Automatisch wordt de gebruiker van de extra pas ook toegevoegd aan de rekening zodat deze tweede gebruiker wanneer hij/zij inlogt, ook deze rekening kan inzien en kan opwaarderen

b. Wanneer je alleen een pas wilt koppelen waar nog geen gebruiker aan zit gekoppeld, kies je ‘zonder eigenaar’. Selecteer het pasnummer van de desbetreffende pas. Je dient dan nog wel een nieuwe eigenaar aan de pas te koppelen; selecteer een van de rekeninghouders. Wanneer je de pas wilt geven aan iemand anders dan een van de huidige rekeninghouders, moet je eerst diegene inzicht geven in de rekening.