Verschillende rollen van beheerrechten

Iedere gebruiker heeft beheerrechten. Er zijn echter verschillende gradaties in de beheerrechten, namelijk:

  • Niet gedefinieerd

Wanneer voor een gebruiker geen beheerrechten gedefinieerd zijn, betekent dit dat deze gebruiker wel in kan loggen op de beheeromgeving waar hij slechts zijn eigen gegevens kan bekijken. Dit houdt in dat deze gebruiker zijn eigen gebruikersgegevens in kan zien en eventueel kan wijzigen, passen en rekeningen die aan de gebruiker gekoppeld zijn in kan zien (en eventueel kan blokkeren) en toegang heeft tot een overzicht van transacties die voldaan zijn met passen die aan rekeningen van de gebruiker gekoppeld zijn. In principe is dit een doorsneelid.

  • Gebruikersbeheer: 

Gebruikers met deze rechten kunnen wijzigingen op het gebied van passen, rekeningen en gebruikers doorvoeren. Deze rechten worden doorgaans aan een beperkt aantal gebruikers gegeven. Daarnaast hebben pasbeheerders de mogelijkheden die gebruikers zonder rechten ook hebben.

  • Kassabeheer: 

Kassabeheerders kunnen wijzigingen doorvoeren die betrekking hebben op het gebruik van de kassaterminal. Dit houdt in dat zij producten aan kunnen maken / aan kunnen passen, productindelingen kunnen wijzigen en producten in kunnen delen in categorieën en groepen. Daarnaast hebben kassabeheerders de mogelijkheden die gebruikers zonder rechten ook hebben.

  • Rapportagebeheer: 

Gebruikers met rapportage rechten kunnen de gegevens die gegenereerd worden door het gebruik van de kassa inzien en zo nodig downloaden in de vorm van Excel en CSV-bestanden. Daarnaast hebben rapportagebeheerders de mogelijkheden die gebruikers zonder rechten ook hebben.

  • Voorraadbeheer: 

Gebruikers met voorraadbeheer rechten kunnen alles wat met de voorraad te maken heeft, inzien. Het voorraadbeheer is wel onderverdeeld in verschillende rechten. Zo heb je de mogelijkheid een gebruiker alleen rechten te geven om de gegevens in te zien, maar ook om de voorraad te bewerken.

  • Superuser: 

Deze gebruikers hebben toegang tot het volledige systeem. Zij hebben dus zowel de rechten die toekomen aan gebruikers waarvan de rechten niet gedefinieerd zijn, als pasbeheerdersrechten, als kassabeheerdersrechten, als rapportagebeheerdersrechten.

Voor meer informatie over het toekennen van beheerrechten, zie het artikel: "Hoe ken ik beheerrechten toe aan gebruikers?"