Coupons aan rekening koppelen

Om de coupons te kunnen gebruiken, moeten coupons toegevoegd worden aan een rekening. Ga hiervoor naar de Rekeningen & passen > Rekeningen pagina.

Vink de rekening of rekeningen aan waar je coupons aan wilt toevoegen en klik onderaan op ‘Coupon koppelen’

 

coupon_koppelen.JPG

 

Kies vervolgens hoeveel coupons je wilt koppelen aan de gekozen rekening en klik op ‘Opslaan’

Coupons_koppelen_2.JPG