Wijzigingsformulier CCV

Via de link onderaan de pagina kun je het bestand downloaden voor het doorvoeren van wijzigingen van het contract. Je kunt het bestand invullen en terugsturen naar help@twelve.eu. Wij regelen de verdere afhandeling met CCV en zorgen dat de wijzigingen worden doorgevoerd.

Verzamel eerst de gevraagde bijlagen:

 • Bankafschrift (verificatie)
  • Check of de IBAN op het transactieverwerkingscontract overeenkomt met de IBAN op de bankafschrift.
  • Bedrijfsnaam op contract moet overeenkomen met naam van de rekeninghouder.
  • Bankafschrift mag niet ouder zijn dan 4 weken.

Wat moet zichtbaar zijn?

 • Tenaamstelling rekeninghouder
 • Rekeningnummer
 • Datum bankafschrift
 • Meest recente transactie (in geval van print screen)

Wat mag je onleesbaar maken: Saldo en inhoud/omschrijving van transacties

 • Kopie identiteitsbewijs
  • Geldig kopie paspoort of een ID-kaart inclusief kopie voor- en achterzijde dit is noodzakelijk (mag niet een rijbewijs zijn of een verlopen ID).
  • Persoon op legitimatie moet vermeld staan op PF-contract en uittreksel KvK.

Wat moet zichtbaar zijn?

  • Voor- en achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Documentnummer;
  • Handtekening;
  • Nationaliteit;
  • Geldigheidsdatum document; 

Wat mag je onleesbaar maken: Foto en BSN nummer.

Check ook de pagina van de Rijksoverheid

 • Eventueel kopie uittreksel Kamer van Koophandel
  • Uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn.
  • Gegevens moeten overeenkomen met de gegevens op het transactieverwerkingscontract.
  • Persoon die het contract ondertekent moet bekend zijn bij KvK.
  • Bedrijfsnaam & locatieadres moeten overeenkomen met gegevens op het KvK uittreksel.

Bij wijzigen van je IBAN is het aanleveren van een (opnieuw) ingevulde SEPA machtiging en een kopie van het bankafschrift een vereiste. 

Bij wijzigingen van je IBAN voor facturatie is een kopie van het bankafschrift ook een vereiste.