Extra betaalautomaat indienen bij CCV

Jullie hebben ervoor gekozen om een extra betaalautomaat te nemen op het lopende pincontract bij CCV. 

Hoe nu verder?

Download onderaan in het artikel het bestand 'Extra betaalautomaat CCV'.

Je vult het formulier van CCV in en voegt daarnaast onderstaande documenten toe en stuurt deze retour naar help@twelve.eu

Let op: bij het aanleveren van deze documenten wordt direct het abonnement bij CCV geactiveerd en betaal je de maandelijkse abonnementskosten. 

Waar moet je op letten?

Verzamel eerste de gevraagde bijlagen:

 • Bankafschrift (verificatie)
  • Check of de IBAN op het transactieverwerkingscontract overeenkomt met de IBAN op de bankafschrift.
  • Bedrijfsnaam op contract moet overeenkomen met naam van de rekeninghouder.
  • Bankafschrift mag niet ouder zijn dan 4 weken.

Wat moet zichtbaar zijn?

 • Tenaamstelling rekeninghouder
 • Rekeningnummer
 • Datum bankafschrift
 • Meest recente transactie (in geval van print screen)

Wat mag je onleesbaar maken: Saldo en inhoud/omschrijving van transacties

 • Kopie identiteitsbewijs
  • Geldig kopie paspoort of een ID-kaart inclusief kopie voor- en achterzijde dit is noodzakelijk (mag niet een rijbewijs zijn of een verlopen ID).
  • Persoon op legitimatie moet vermeld staan op PF-contract en uittreksel KvK.

Wat moet zichtbaar zijn?

  • Voor- en achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Documentnummer;
  • Handtekening;
  • Nationaliteit;
  • Geldigheidsdatum document; 

Wat mag je onleesbaar maken: Foto en BSN nummer.

Check ook de pagina van de Rijksoverheid

 • Eventueel kopie uittreksel Kamer van Koophandel
  • Uittreksel mag niet ouder dan 3 maanden zijn.
  • Gegevens moeten overeenkomen met de gegevens op het transactieverwerkingscontract.
  • Persoon die het contract ondertekent moet bekend zijn bij KvK.
  • Bedrijfsnaam & locatieadres moeten overeenkomen met gegevens op het KvK uittreksel.

Transactieverwerking via eigen bank

Indien je ervoor kiest om via de eigen bank het transactieverkeer te laten lopen, neem dan contact op met onze serviceafdeling via help@twelve.eu.