Factuur opmaken

In de beheeromgeving kan je de rapportage/transacties opvragen van de rekening voor het opmaken van de factuur.

Hiervoor ga je naar Factuurbeheer – Facturatie:

factuur_maken1.PNG

Via de filterfunctie kan je specifieke rekeningen opzoeken. Zo kan je op naam zoeken, maar bijvoorbeeld ook alle rekeningen tonen die een saldo onder de 0 euro hebben. Hiervoor selecteer je het kleiner dan teken (<) en vervolgens vul je 0 in. Na het klikken op "Zoeken" krijg je alle rekeningen te zien die een saldo onder de 0 hebben.

Downloaden van een factuur:

Voor het downloaden van de factuur van een specifieke rekening klik je op het groene pijltje rechts van het rekeningnummer.

Je ziet nu een overzicht van alle producten en bedragen die op deze rekening zijn geboekt.
Bovenaan zie je de totale balans van deze rekening over de periode die je bovenaan hebt geselecteerd.
Daaronder zie je het overzicht per dag. Dit zijn enkel de dagen waarop er een transactie is gedaan: als er geen transactie is gedaan op een dag zal zij ook niet getoond worden.

factuur_maken2.PNG

In de factuur zie je bijvoorbeeld de totale productaantallen en saldo, maar ook gespecificeerd per dag.

Vervolgens kan je de factuur downloaden door op Export naar CSV of Export naar Excel te klikken onderaan de pagina.

Let op! Er moet een export naar Excel of CSV worden gedaan voordat het saldo van de rekening op 0 wordt gezet.

factuur_maken3.PNG

Je krijgt ook de volgende melding te zien:

factuur_maken4.PNG

Daarna geef je in je eigen factuurprogramma aan wat er betaalt moet worden en kan je het geëxporteerde Excel of CSV bestand mee sturen met de gemaakte transacties.

'Saldo naar 0' 

Door op 'Saldo naar 0' te klikken wordt het saldo van deze rekening weer op 0 gezet.
Let op: dit geldt enkel voor de periode die je geselecteerd hebt. Zijn er transacties gedaan in de periode voor de geselecteerde datum, dan zullen deze niet gereset worden. Houd er ook rekening mee dat je de factuur hebt geëxporteerd naar Excel voordat je het saldo naar 0 zet. Als je dit niet doet, heb je geen overzicht van de transacties!

Rapportage

Je vindt vervolgens in de rapportage bij ‘Mutaties rekeningen’ de opgemaakte facturen ter controle.

factuur_maken5.PNG

Mocht je per abuis de foutieve factuur hebben opgemaakt, kan je deze nog corrigeren door op het rode kruisje te klikken van de gewenste rekening.

factuur_maken6.PNG

Facturen aanmaken

Superusers kunnen gebruikmaken van de knop 'Facturen aanmaken' op de pagina 'Factuurbeheer - facturatie'.

factuur_maken7.PNG

Er is een filter waarmee een tijdsspanne geselecteerd kan worden.

Er is een extra functionaliteit waarmee de periode gewijzigd kan worden "wijzig periode".

Er zijn 3 reset types: "Geen saldo correctie", "Saldo naar 0", "Limiet - te factureren".  

Geen saldo correctie - de rekening blijft gelijk

Saldo naar 0 - wijzigen van het limiet:

En Limiet - te factureren

factuur_maken9.PNG

Dit kan voor zowel een enkele rekening als voor meerdere rekeningen tegelijk door een vinkje te plaatsen voor de desbetreffende rekeningen en vervolgens op "Factuur maken" te klikken.

factuur_maken8.PNG

Je kunt de BTW-waardes terugvinden in de export.

afbeelding_8.png