Handleiding beheeromgeving - Financieel (No sale)

Deze handleiding geeft een korte uitleg over de financiële mogelijkheden die de beheeromgeving biedt met betrekking tot het berekenen van de te vorderen BTW over jouw no-sale posten.

BTW terugvorderen over no sale posten

Binnen de beheeromgeving kun je ervoor kiezen om bepaalde verkopen/handelingen weg te boeken op zogenaamde no sale rekeningen. Dit zijn rekeningen die gebruikt worden om alle acties die buiten de reguliere verkooptransacties vallen te administreren. Je kunt hier bijvoorbeeld gebruik maken van de rekeningen “eigen gebruik”, “representatiekosten” en “breuk en bederf”. De no-sale posten worden bijgehouden tegen verkoopprijs omdat vrijwel geen enkele club al haar producten in het voorraadsysteem heeft ingevoerd, hierdoor kan het systeem niet op inkoopwaarde werken. De bedragen die op no-sale posten geboekt staan, kun je terugvinden op het tabblad “rapportage --> credits uitgesplitst”.

Over sommige rekeningen waar een no-sale post van kan worden bijgehouden, kun je btw terugvorderen. Hieronder worden drie van dit soort rekeningen toegelicht. Voor verdere informatie verwijzen wij je door naar de site van de belastingdienst.

Eigen gebruik

Op de no-sale post “eigen gebruik” kun je de aan jouw vrijwilligers verstrekte consumpties bijhouden. Je mag van de fiscus jouw vrijwilligers belonen (geldbedrag of in natura), met een maximumbedrag van €150,- per maand en/of €1.500,- per kalenderjaar, per vrijwilliger. Bij het weggeven van consumpties kun je de verkoopprijs (incl. btw) aanhouden als verstrekte vergoeding. De btw over de inkoopprijs van de verstrekte consumpties mag je geheel aftrekken. Wij adviseren om je “eigen gebruik” op een aparte rekening te boeken. Bijvoorbeeld: winst- en verliesrekening “4500 vrijwilligerskosten”.

Over consumpties van uw kantinemedewerkers hoef je geen btw te betalen. Wanneer je de af te dragen BTW van de omzetregel uit de beheeromgeving haalt zijn hier de kosten van het eigen gebruik al vanaf gehaald in de vorm van een no-salepost. Voor consumpties van anderen die binnen jouw vereniging werken (bijvoorbeeld bestuursleden, trainers en scheidsrechters) geldt dat de kantineomzet niet meetelt bij de omzet van fondswervende leveringen welke tot een maximum van €68.067 per jaar is vrijgesteld van BTW. Voor meer informatie over fondwervende leveringen kun je terecht op de volgende website van de belastingdienst:http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/sport_en_belasting/btw1/sportclubs_en_btw1/vrijstellingen_voor_sportclubs1/nevenactiviteiten_sportclubs1/fondswervende_activiteiten

Representatiekosten

Bij het weggeven van consumpties aan externe partijen (relatiegeschenken), denk bijvoorbeeld aan sponsoren, mag je de btw over de inkoopprijs geheel aftrekken, mits de geschenken niet boven de €227,- excl. btw per relatie, per kalenderjaar uitkomen. Aangezien onze producten tegen verkoopprijs worden weergegeven zal je voor deze post zelf een omreken slag moeten maken. Wij adviseren om je representatiekosten op een aparte rekening te boeken. Bijvoorbeeld: winst- en verliesrekening “4600 representatiekosten”.

Breuk/bederf

Voor een sluitende administratie raden wij aan om de uitval van producten (breuk en bederf) bij te houden op een aparte rekening. Gebruik hier bijvoorbeeld de winst- en verliesrekening “4700 uitvalkosten” voor. Je kunt de btw over de inkoopprijs van uitgevallen producten aftrekken. Aangezien onze producten tegen verkoopprijs worden weergegeven zal je voor deze post zelf een omreken slag moeten maken.

Onderstaande afbeelding is een verouderde afbeelding. Per 1 juli 2018 worden de No Sale posten niet meer mee berekend maar wel weergegeven.

 

Voorbeeld journaalpost:

Journaalpost_2018.png