Handleiding beheeromgeving - Financieel (basis)

Deze handleiding geeft een korte uitleg over de financiële mogelijkheden die de beheeromgeving biedt met betrekking tot het berekenen van de te betalen btw over je omzet en over vooruitbetaalde/achteraf ontvangen omzet (indien jouw organisatie met betaalpassen of bonnen/rekeningen werkt).

BTW afdragen over reeds betaalde omzet

In de beheeromgeving vind je onder het tabblad “Rapportage --> Credits uitgesplitst” de totale omzet en hoe de omzet is binnengekomen. De rapportage begint met de omzet over het subtotaal van de verkopen, gesplitst in omzet met hoge en lage btw. Dit subtotaal bedraagt alles wat op de kassa is aangeslagen ongeacht of dit wel of niet is afgerekend. Vervolgens worden hier (indien van toepassing) de kortingen en no-sale posten vanaf getrokken, waarna de daadwerkelijk behaalde omzet onder de streep overblijft. Dit is de omzet waarover je btw dient af te dragen. Deze cijfers kun je met de knop “export naar Excel” exporteren naar een Excelbestand.

omzet.PNG

Voorbeeld journaalpost:

Het boeken van vooruitbetaalde omzet (d.m.v. betaalpassen)

Als je organisatie met betaalpassen werkt, hebben je klanten de mogelijkheid deze betaalpas op te waarderen. Wanneer zij dit doen, ontvangt de klant saldo op zijn of haar kaart en de organisatie ontvangt dan vooruitbetaalde omzet. De stand van de vooruitbetaalde omzet kan je op het tabblad “rapportage --> credit/debet” terugvinden. Hier staat het totale uitstaande saldi op alle passen. Vooruitbetaalde omzet creëert een schuld aan de leden en wordt daarom credit op de balans genoteerd. Op het tabblad “Rapportage --> Mutaties rekeningen” kan je de betaalwijzen van de opwaarderingen terugvinden.

mutaties.PNG

Het opwaarderen van een pas is echter een geldstroom waar geen btw over wordt berekend, omdat het een betaalmiddel betreft. Op het moment dat er met de pas wordt betaald, verandert het afgedragen saldo in omzet waarover btw afgedragen dient te worden. De omzet welke betaald is met betaalpassen vind je terug op het tabblad “Rapportage --> Credits uitgesplitst”. Onder het kopje “betaalwijze” staat achter “omzet betaalpas” welk deel van de omzet via betaalpassen is binnengekomen. De cijfers uit deze rapportage kun je met de knop “export naar Excel” exporteren naar een Excelbestand.

credits_uitgesplitst.PNG

 

Voorbeeld journaalpost:

Het boeken van achteraf ontvangen omzet (d.m.v. bonnen/rekeningen)

Als je organisatie de betaalmogelijkheid ‘kopen op bon/rekening’ accepteert, hebben je klanten de mogelijkheid om aankopen te doen die zij later betalen. Dit houdt in dat je op het moment van de aankoop omzet genereert welke op een later moment betaald wordt. Het totaal aan openstaande bonnen/rekeningen en de mutaties hiervan, kun je terugvinden op het tabblad “Rapportage --> Mutaties bonnen” of ”Rapportage --> Mutaties rekeningen”. Achteraf ontvangen omzet creëert een vordering op je klanten en wordt daarom debet op de balans genoteerd.

Wanneer een klant een aankoop op bon/rekening doet, wordt er omzet gegenereerd waarover btw afgedragen dient te worden. De omzet welke betaald is met bonnen/rekeningen vind je terug op het tabblad “Rapportage --> Credits uitgesplitst”. Onder het kopje “betaalwijze” staat achter “omzet bon”/”omzet rekening” welk deel van de omzet via bonnen/rekeningen is binnengekomen. De cijfers uit deze rapportage kun je met de knop “export naar Excel” exporteren naar een Excelbestand.

credits_uitgesplitst.PNG

 

Voorbeeld journaalpost: