KNLTB import: Nieuwe ledenexport KNLTB.Club

De KNLTB heeft een nieuw ledenadministratiesysteem geïntroduceerd: KNLTB.Club. Dit betekent dat het ledenbestand ook veranderd is. We hebben daardoor de KNLTB import knop wat moeten aanpassen. Nu is het mogelijk om nog op de oude manier en de nieuwe manier de bestanden te importeren via dezelfde knop. 
De te volgen stappen zijn hetzelfde gebleven.

Zie in de bijlage een voorbeeld van de nieuwe ledenexport via KNLTB.Club.

Volg onderstaande stappen om het juiste bestand te downloaden uit KNLTB.Club:

Stap 1: Log in op KNLTB.Club.

Stap 2: Ga via Personen > Clubleden in het hoofdmenu bovenaan naar de ledenlijst.

Stap 3: Hier is het mogelijk om leden te selecteren. Je kunt alle leden selecteren of een selectie maken op basis van bijvoorbeeld leeftijd, rollen of abonnementen.

Stap 4: Wanneer je tevreden bent met de gemaakte selectie vind je meteen boven de eerste naam van je selectie de knop ‘exporteer’. Wanneer je hierop drukt, zal er automatisch een .csv bestand worden gedownload van de gemaakte selectie.